Konta bankowe

ROZLICZENIA KRAJOWE


Konto dochodów budżetowych
(wpisy, opłaty, koszty, grzywna)
Sąd Okręgowy w Legnicy
NBP O/O Wrocław
37 1010 1674 0032 5822 3100 0000

Konto sum depozytowych
(poręczenia, wadia, kaucje)
Sąd Okręgowy w Legnicy
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
19 1130 1017 0021 1001 8590 0004

Konto sum na zlecenie
(zaliczki na biegłych, kuratorów, świadków)
Sąd Okręgowy w Legnicy
NBP Oddział Okręgowy we Wrocławiu
74 1010 1674 0032 5813 9800 0000

Zapytanie o udzielenie informacji
o osobie i podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego
Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa
77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

ROZLICZENIA TRANSGRANICZNE


Konto dochodów budżetowych
(wpisy, opłaty, koszty, grzywna)
Sąd Okręgowy w Legnicy
NBP O/O Wrocław
PL 37 1010 1674 0032 5822 3100 0000 NBPLPLPW

Konto sum depozytowych
(poręczenia, wadia, kaucje)
Sąd Okręgowy w Legnicy
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie
PL 19 1130 1017 0021 1001 8590 0004 GOSKPLPW

Konto sum na zlecenie
(zaliczki na biegłych, kuratorów, świadków)
Sąd Okręgowy w Legnicy
NBP Oddział Okręgowy we Wrocławiu
PL 74 1010 1674 0032 5813 9800 0000 NBPLPLPW

Rejestr zmian dla: Konta bankowe