Biegli sądowi

Kontakt biegłego z Sądem Okręgowym w Legnicy

Poniżej zamieszczamy adresy poczty elektronicznej wszystkich Wydziałów Sądu Okręgowego w Legnicy. Korespondencja wysłana przez biegłych tą drogą będzie na bieżąco odczytywana przez Kierowników Sekretariatów poszczególnych Wydziałów.

I Wydział Cywilny - wydzial.cywilny@legnica.so.gov.pl
II Wydział Cywilny Odwoławczy - wydzial.cywilny.odwolawczy@legnica.so.gov.pl
III Wydział Karny - wydzial.karny@legnica.so.gov.pl
IV Wydział Karny Odwoławczy - wydzial.karny.odwolawczy@legnica.so.gov.pl
V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - wydzial.pracy.ubezpieczen@legnica.so.gov.pl
VI Wydział Gospodarczy - wydzial.gospodarczy@legnica.so.gov.pl

Korzystanie z tej funkcjonalności niewątpliwie przyspieszy i ułatwi współpracę biegłych z Sądem Okręgowym w Legnicy i przyczyni się do lepszej organizacji procesu wydawania zleconych opinii.

Zachęcamy biegłych, aby pocztą elektroniczną informowali Sąd o wszelkich problemach związanych ze sporządzaniem opinii oraz o innych okolicznościach, które mogą mieć znaczenie dla współpracy z sądem.

Listy biegłych sądowych ustanowionych w okręgu Sądu Okręgowego w Legnicy znajdują się w sekretariatach wydziałów procesowych Sądu Okręgowego oraz sądów rejonowych.
Listy biegłych są udostępniane stronom postępowania oraz pełnomocnikom procesowym w godzinach pracy sekretariatów.

Regulacje prawne dot. biegłych sądowych

Informacja dla biegłych sądowych i mediatorów w sprawie podjęcia działań przeciwdziałających alienacji rodzicielskiej

Rejestr zmian dla: Biegli sądowi

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2016-07-06
Publikacja w dniu:
2016-07-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Legnicy
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Marcin Zieliński
Dokument z dnia:
2016-07-06
Publikacja w dniu:
2016-07-06
Opis zmiany:
b/d